Y Dyfodol Pysgota yng Nghymru

The Future of Angling in Wales

Pysgota Cymru yw'r unig Corff Llywodraethu Cenedlaethol ar gyfer Pysgota gydnabod a'i ariannu gan Chwaraeon Cymru. Ni yw'r corff ymbarel sy'n cynrychioli: ffederaswn Cymru o Bysgotwyr Cras (WFCA), a Ffederasiwn Mor-enweirwyr Cymr (WFSA).


Angling Cymru is the only National Governing Body for angling recognised & supported by Sport Wales. We are the umbrella body representing: Welsh Federation of Coarse Anglers (WFCA) and the Welsh Federation of Sea Anglers (WFSA).


                  

                                                

Get a copy of our Newsletter delivered to your inbox:

Subscribe to our Newsletter here: Link

Unsubscribe to the Newsletter here: Link


                 


Angling Cymru partner organisations, click on their logo's to forward to their individual websites

           Angling Cymru is supported by:-